Strona głównaAktualnościKSIBITUsługiSzkolenia i seminariaPublikacjeInteresujące stronyKontakt
Krajowe Stowarzyszenie Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
"Wiedza to potęga." Francis Bacon
Władze Stowarzyszenia
Statut
Członkostwo

Członkiem aktywnym Krajowego Stowarzyszenia Ispektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, zajmująca się zagadnieniami związanymi z ochroną informacji w systemach teleinformatycznych. Kandydaci i członkowie Stowarzyszenia, którzy udokumentowali swój status emeryta, mogą zostać zarejestrowani jako członkowie seniorzy Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, organizacja lub instytucja, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.

Wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków aktywnych Stowarzyszenia wynosi 50 zł.

Składka członkowska wnoszona jest za jeden rok z góry, do końca pierwszego stycznia danego roku. Nowi członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy w roku, przez które będą członkami Stowarzyszenia.


Aby zostać członkiem aktywnym Krajowego Stowarzyszenia Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należy:

1. Wypełnić deklarację członkowską i uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, którzy są członkami Stowarzyszenia przez co najmniej 1 rok.

2. Przesłać deklarację na adres: biuro@kisbit.pl lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia.
 
3. Po decyzji Zarządu, przyjmującej kandydata w poczet członków, opłacić składkę członkowską. 

Aby zostać się członkiem wspierającym Krajowego Stowarzyszenia Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należy:

1. Wypełnić deklarację członkowską dla członków wspierających.  

2. Przesłać deklarację na adres: biuro@kisbit.pl lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia.

3. Po decyzji Zarządu, przyjmującej członka wspierającego, opłacić składkę członkowską.

  

Formularze deklaracji do pobrania

 

 

Strona głównaAktualnościKSIBITUsługiSzkolenia i seminariaPublikacjeInteresujące stronyKontakt